Dataset

Financiën van ondernemingen; naar activiteit

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Economie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze publicatie geeft inzicht in de balansgegevens en resultatenrekeningen van ondernemingen met rechtspersoonlijkheid (N.V., B.V., Coöp) uit de niet-financiële sector in Nederland. De gegevens worden samengesteld uit een directe enquêtering onder de grote ondernemingen (balanstotaal groter dan 23 miljoen euro) en door gebruik te maken van de databank "vennootschapsbelasting" van het Ministerie van Financiën voor de kleine ondernemingen (balanstotaal kleiner of gelijk aan 23 miljoen euro). Gemakshalve wordt hier de term "onderneming" gebruikt; feitelijk correct is echter "ondernemingengroep" zoals door het CBS gedefinieerd.

De ondernemingen zijn gegroepeerd naar economische activiteit volgens de Standaard Bedrijfsindeling 1993 (SBI '93), een hiërarchische indeling van economische activiteiten die vanaf 1993 door het CBS wordt gebruikt om bedrijfseenheden in te delen naar hun hoofdactiviteit.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1992.

Status: de cijfers tot en met 2007 zijn definitief.

Frequentie: STOPGEZET Met ingang van statistiekjaar 2008 zijn de gegevens gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008); omdat die indeling afwijkt van de SBI'93 is de publicatie van deze tabel stopgezet. De cijfers worden gepubliceerd in een nieuwe tabel, waarbij de gegevens vanaf 2000 zijn ingedeeld naar SBI 2008 (zie de hyperlink in paragraaf 3).

Wijzigingen per 5 augustus 2010: De cijfers van 2007 zijn bijgewerkt en zijn definitief.

Na ontvangst van nieuwe gegevens over het jaar 2007 zijn de eerder niet aanwezige variabelen alsnog ingevuld. Het betreft de vennootschapsbelasting, aandeel van derden, resultaat netto en winstuitkeringen.

Door de gehanteerde methode bij het samenstellen van de voorlopige cijfers van ondernemingen uit de niet-financiële sector (NFO) over 2007, treedt er klein verschil op bij het totaalvermogen debet en credit. Normaliter zijn deze bedragen aan elkaar gelijk.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze statlfine publicatie wordt niet meer vernieuwd. De standaardbedrijfsindeling 1993 is vervangen door de standaardbedrijfsindeling 2008. De link naar de nieuwe tabel staat onder 3. Koppelingen naar relevante tabellen.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70842ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70842ned

Balans en resultatenrekening van alle ondernemingen in de niet - financiële sector naar economische activiteit.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70842ned

Balans en resultatenrekening van alle ondernemingen in de niet - financiële sector naar economische activiteit.