Dataset

Verplaatsing bedrijfsactiviteiten; belemmeringen, 2007

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Economie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel geeft een overzicht van bedrijven in Nederland , die in de jaren 2001 tot en met 2006 (een deel van) hun bedrijfsactiviteiten internationaal hebben verplaatst of die dat in de loop van 2007 tot en met 2009 van plan zijn te gaan doen. Het gaat om bedrijven (met 100 of meer werkzame personen) in de industrie, bouw, handel en de niet-financiële dienstverlening. De gegevens zijn uitgesplitst naar (voorgenomen) verplaatsing van de bedrijfsactiviteit en naar aard van de ervaren belemmeringen en het belang dat daaraan wordt toegekend in relatie tot de verplaatsing.

Gegevens beschikbaar: peildatum 2007 Frequentie: eenmalig Status van de cijfers: definitief

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71731NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71731NED

Verplaatsing van bedrijfsactiviteiten naar aard van de belemmeringen en naar het belang daarvan in relatie tot de verplaatsing.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71731NED

Verplaatsing van bedrijfsactiviteiten naar aard van de belemmeringen en naar het belang daarvan in relatie tot de verplaatsing.