Dataset

Vestigingen; oprichtingen en opheffingen, bedrijfstak, regio, 2007-2013

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

In deze tabel vindt u gegevens over zowel het aantal oprichtingen als het aantal opheffingen van vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De gegevens zijn beschikbaar naar diverse regionale indelingen (onder andere COROP-gebieden) gebaseerd op de gemeentelijke indeling per 1 januari van het verslagjaar. De cijfers zijn gebaseerd op het Algemeen Bedrijven Register (ABR) van het CBS.

Gegevens beschikbaar van 2007 tot en met 2013

Status van de cijfers: De gegevens over 2007 tot en met 2013 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de cijfers niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 13 februari 2017: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Is er een opvolger? Deze tabel wordt opgevolgd door:

  • Vestigingen van bedrijven; oprichtingen, bedrijfstak, regio
  • Vestigingen van bedrijven; opheffingen, bedrijfstak, regio Zie paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=81841NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/81841NED

Vestigingen van bedrijven; oprichtingen en ophefingen naar bedrijfstakken/branches (SBI 2008) en regio

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/81841NED

Vestigingen van bedrijven; oprichtingen en ophefingen naar bedrijfstakken/branches (SBI 2008) en regio