Dataset

Bedrijven; arbeid, financiële gegevens, bedrijfsgrootte, bedrijfstak

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat kerncijfers over de werkgelegenheid en financiën van een aantal bedrijfstakken en branches volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De gegevens worden uitgesplitst naar bedrijfsgrootte.

Gegevens beschikbaar vanaf 2011.

Status van de cijfers: Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 28 september 2023: De cijfers over 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De uitkomsten komen circa 15 maanden na afloop van het verslagjaar beschikbaar.

Landing page: https://mkbstatline.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=MKB&tableId=48002NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/48002NED

Productie, toegevoegde waarde, omzet, werkgelegenheid Bedrijfstak, bedrijfsgrootte

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/48002NED

Productie, toegevoegde waarde, omzet, werkgelegenheid Bedrijfstak, bedrijfsgrootte