Dataset

ICT-gebruik bedrijven in financiële sector naar bedrijfsgrootte, 2006

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • ICT
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door bedrijven. Het gaat daarbij om:

  • het gebruik van computers;
  • ICT-systemen voor de kantooradministratie;
  • interne en externe netwerken, waaronder internet;
  • software en toepassing ervan;
  • Supply Chain Management (ketenintegratie);
  • Automated Data Exchange (automatische gegevensuitwisseling);
  • communicatie met overheden via internet;
  • de mate waarin de bedrijven het internet gebruiken voor in- en verkoop.

De gegevens hebben betrekking op bedrijven met 10 en meer werkzame personen in de financiële sector. Peildatum daarbij is 31 december. De gegevens zijn uitgesplitst naar bedrijfsafdeling (gebaseerd op de Standaardbedrijfsindeling (SBI'93)): Overige geldscheppende instellingen (SBI'93, code 6512) en Overige kredietverlening (SBI'93, code 6522), Levensverzekeringen, naturaverzekeringen en spaarkassen (SBI'93, code 6601), Schadeverzekeringen (SBI'93, code 6603), de bedrijfstak Activiteiten ten behoeve van of verwant aan financiële instellingen (SBI'93, code 67), exclusief de Optie-en effectenbeurzen (SBI'93, code 6711), exclusief de verzekeringsbeurzen (SBI'93, code 67201) en exclusief de Waarborgfondsen (SBI'93, code 67204).

Gegevens beschikbaar over het jaar 2006.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 8 maart 2019: Geen, tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71769ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71769ned

Computergebruik, internet, in - en verkoop via elektronische netwerken, software/ICT-applicaties, uitbestede ICT naar bedrijfsgrootte

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71769ned

Computergebruik, internet, in - en verkoop via elektronische netwerken, software/ICT-applicaties, uitbestede ICT naar bedrijfsgrootte