Dataset

ICT-gebruik financiële sector, naar bedrijfsgrootte; 2004

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • ICT
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft informatie over het gebruik van Informatie- en Communicatie Technologie (ICT) door bedrijven in de financiële sector. Het gaat daarbij om het gebruik van computers, van ICT-systemen voor de kantooradministratie en van interne en externe netwerken, waaronder internet. Verder geeft de tabel cijfers over de mate waarin de bedrijven de ICT-toepassingen beveiligen en over de mate waarin zij het internet gebruiken voor in- en verkoop (e-business, e-commerce). De gegevens zijn verkregen bij bedrijven met 10 of meer werkzame personen in de financiële sector (financiële instellingen, verzekeringswezen en pensioenfondsen; financiële beurzen, effectenmakelaars, assurantietussenpersonen en administratiekantoren voor aandelen en waarborgfondsen). Voor bedrijven die niet tot de financiële sector behoren, zijn aparte tabellen beschikbaar, zie bij 3. Koppelingen naar relevante artikelen en tabellen.

Gegevens beschikbaar over 2004.

Status van de cijfers: definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Voor elk nieuw verslagjaar wordt een nieuwe tabel gemaakt. Deze komt beschikbaar in de maand november van het jaar volgend op het verslagjaar.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71111ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71111ned

Comp. gebruik, netwerken, internet, omzet en inkoopwaarde externe net - werken, beveiliging ICT-systemen, on line aangeboden

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71111ned

Comp. gebruik, netwerken, internet, omzet en inkoopwaarde externe net - werken, beveiliging ICT-systemen, on line aangeboden