Dataset

ICT-gebruik financiële sector 2003, naar bedrijfsgrootte

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • ICT
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Onderwerpen: computergebruik, internet, externe netwerken, algemeen gebruik externe netwerken, gebruik externe netwerken voor in- en activiteiten, ICT-beveiliging, het online aanbieden van producten/diensten. Gegevens beschikbaar vanaf: 2003. Frequentie: jaarlijks

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71048ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71048ned

Computergebruik, netwerken, internet, omzet en inkoopwaarde externe net - werken, beveiliging ICT-systemen, on line aangeboden

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71048ned

Computergebruik, netwerken, internet, omzet en inkoopwaarde externe net - werken, beveiliging ICT-systemen, on line aangeboden