Dataset

Musea; financiële gegevens, bedrijfsopbrengsten en -kosten 1993 - 2013

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 25/10/2021
License CC-BY (4.0)
Publicity level Public
  • Information
  • Data sources
Download metadata (XML/RDF)

Description

Deze tabel bevat uitkomsten over bedrijfsopbrengsten en -kosten van musea.

Gegevens beschikbaar: 1993 tot en met 2013.

Status van de cijfers: De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 6 oktober 2016: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De tabel is stopgezet omdat de onderzoekspopulatie vanaf 2015 is herijkt. Daardoor zijn de resultaten van 1993 tot en met 2013 niet meer goed te vergelijken met de resultaten van 2015 en verder.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82037NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/82037NED

Bedrijfsopbrengsten, bedrijfslasten, bedrijfsresultaat, financieel resultaat, saldi en eindresultaat

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/82037NED

Bedrijfsopbrengsten, bedrijfslasten, bedrijfsresultaat, financieel resultaat, saldi en eindresultaat