Dataset

Verloskundigenpraktijken; bedrijfsopbrengsten en - lasten, 1986 - 2003

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 11/14/2021 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Health and care
Publicity level Public
  • Information
  • Data sources
Download metadata (XML/RDF)

Description

Bedrijfslasten en - opbrengsten, exploitatiesaldo van vrijgevestigde verloskundigenpraktijken. 1986 - 2003 Gewijzigd op 22 mei 2007. Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70055ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70055ned

Bedrijfslasten en - opbrengsten, exploitatiesaldo van vrijgevestigde verloskundigenpraktijken.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70055ned

Bedrijfslasten en - opbrengsten, exploitatiesaldo van vrijgevestigde verloskundigenpraktijken.