Dataset

Musea; bedrijfsopbrengsten en -kosten

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 20/10/2021
License CC-BY (4.0)
Publicity level Public
  • Information
  • Data sources
Download metadata (XML/RDF)

Description

Deze tabel bevat uitkomsten over bedrijfsopbrengsten en -kosten van musea.

Vanaf 2015 is de onderzoekspopulatie herijkt. Daardoor zijn de resultaten van 1993 tot en met 2013 niet meer goed te vergelijken met de uitkomsten in deze tabel.

Gegevens beschikbaar: vanaf 2015.

Status van de cijfers: Alle cijfers zijn voorlopige cijfers.

Wijzigingen per 20 november 2020: De voorlopige cijfers over 2019 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In het vierde kwartaal 2021 verschijnen de voorlopige cijfers over 2020.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83532NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83532NED

Aantal musea, bedrijfsopbrengsten en -kosten Directe en indirecte opbrengsten, arbeidskosten, huisvestingskosten

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83532NED

Aantal musea, bedrijfsopbrengsten en -kosten Directe en indirecte opbrengsten, arbeidskosten, huisvestingskosten