Dataset

Ontstane vacatures; regio

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 12/08/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Employment opportunities
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over het aantal ontstane vacatures bij bedrijven en instellingen in de zorg en welzijn. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar regio.

Deze tabel is ontwikkeld in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, Zorg en Welzijn (AZW). Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie azwstatline.cbs.nl (zie paragraaf 3).

Gegevens beschikbaar vanaf: eerste kwartaal 2018.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn voorlopig. Dit is een voorpublicatie op basis van de ongewijzigde indeling van de brondata. Vacatures van de sector Zorg en Welzijn worden online goed waargenomen, de weegfactoren van de vacatures zijn relatief laag. Dat betekent dat in deze sector incidentele fouten van individuele vacatures niet doorwerken naar grote aantallen. De analyse van de kwaliteit van de indeling van ontstane vacatures naar regio wordt uitgevoerd. De eerste resultaten hiervan zijn bemoedigend. De kwaliteitscheck op de regionale indeling zal binnenkort nog worden uitgebreid.

Wijzigingen per 8 december 2023: De tabel is aangevuld met cijfers over het 3e kwartaal 2023.

Per 1 september 2022 is de RegioPlus-Arbeidsmarktregio Rijnstreek van naam gewijzigd: de nieuwe naam is “Rijn Gouwe”. Deze naamswijziging is in deze tabel teruggelegd in de tijd (1e kwartaal 2018).

Door een verbetering van de methode zijn de cijfers vanaf het eerste kwartaal van 2018 bijgesteld. Dit heeft als gevolg dat de aantallen vacatures naar regio gewijzigd zijn. De totalen over Nederland (inclusief niet in te delen) zijn gelijk gebleven.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel wordt ieder kwartaal aangevuld.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/24137NED

Ontstane vacatures Regio

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/24137NED

Ontstane vacatures Regio