Dataset

Vacatures; vacaturegraad per kwartaal

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Employment opportunities
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over de vacaturegraad gedetailleerd naar:

  • economische activiteit volgens de Standaardbedrijfsindeling (SBI) 1993;
  • kwartaal.

Gegevens beschikbaar over 1997 - 2009.

Frequentie: per kwartaal

Status van de cijfers: De cijfers van het laatst toegevoegde kwartaal hebben een voorlopig karakter. Deze kunnen worden aangepast bij de publicatie van de volgende kwartaalcijfers.

Wijzigingen per 12 augustus: Deze tabel is stopgezet.

Reden stopzetting De indeling naar economische activiteit is gewijzigd. De Standaard Bedrijfs Indeling SBI'93 is vervangen door SBI 2008. De huidige indeling heeft minder detail. Daarnaast is de trendbreuk in het vierde kwartaaal van 2006 verwerkt en verwijderd.

De gegevens over de uitsplitsing naar SBI 2008 en de verwerkte en verwijderde trendbreuk zijn te vinden in de StatLine tabel
Vacatures; vacaturegraad, SBI 2008.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71820ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71820ned

Vacaturegraad in alle bedrijfstakken per kwartaal. 1e kwartaal 1997 - 4e kwartaal 2009

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71820ned

Vacaturegraad in alle bedrijfstakken per kwartaal. 1e kwartaal 1997 - 4e kwartaal 2009