Dataset

Vacatures; vacaturegraad per kwartaal

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Werkgelegenheid
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat gegevens over de vacaturegraad gedetailleerd naar:

  • economische activiteit volgens de Standaardbedrijfsindeling (SBI) 1993;
  • kwartaal.

Gegevens beschikbaar over 1997 - 2009.

Frequentie: per kwartaal

Status van de cijfers: De cijfers van het laatst toegevoegde kwartaal hebben een voorlopig karakter. Deze kunnen worden aangepast bij de publicatie van de volgende kwartaalcijfers.

Wijzigingen per 12 augustus: Deze tabel is stopgezet.

Reden stopzetting De indeling naar economische activiteit is gewijzigd. De Standaard Bedrijfs Indeling SBI'93 is vervangen door SBI 2008. De huidige indeling heeft minder detail. Daarnaast is de trendbreuk in het vierde kwartaaal van 2006 verwerkt en verwijderd.

De gegevens over de uitsplitsing naar SBI 2008 en de verwerkte en verwijderde trendbreuk zijn te vinden in de StatLine tabel
Vacatures; vacaturegraad, SBI 2008.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71820ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71820ned

Vacaturegraad in alle bedrijfstakken per kwartaal. 1e kwartaal 1997 - 4e kwartaal 2009

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71820ned

Vacaturegraad in alle bedrijfstakken per kwartaal. 1e kwartaal 1997 - 4e kwartaal 2009