Dataset

Vacatures; aantal openstaande vacatures, seizoengecorrigeerd

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Werkgelegenheid
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat het aantal vacatures per kwartaal, seizoengecorrigeerd, heeft betrekking op de vacatures bij het totaal van particuliere bedrijven en overheidssectoren aan het einde van het kwartaal. De gegevens over vacatures zijn gedetailleerd naar:

  • economische activiteit volgens de Standaardbedrijfsindeling (SBI) 1993;
  • kwartaal.

Gegevens over 1997 - 2009.

Frequentie: Stopgezet.

Wijzigingen per 10 mei 2010: Stopgezet. Reden van stopzetten: De indeling naar economische activiteit is gewijzigd. De Standaard Bedrijfs Indeling SBI'93 is vervangen door SBI 2008. De huidige indeling heeft minder detail. De nieuwe gegevens zijn te vinden in de StatLine tabel
vacatures;Totaal: seizoengecorrigeerd

Status van de cijfers: De seizoengecorrigeerde cijfers kunnen na afloop van een verslagjaar nog in geringe mate bijgesteld worden.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70650ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70650ned

Openstaande vacatures,seizoengecorrigeerd naar een aantal economische activiteiten.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70650ned

Openstaande vacatures,seizoengecorrigeerd naar een aantal economische activiteiten.