Dataset

Aantal openstaande, vervulde, ontstane en vervallen vacatures bij bedrijven en overheidsinstellingen, naar economische activiteit en grootteklasse (vanaf 01-01-2010)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 11-10-2023
Licentie Geen open licentie
Thema
  • Economie
Toegang Niet Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Sluiten

Dit bestand bevat voor een verslagkwartaal het aantal openstaande vacatures bij bedrijven en overheidsinstellingen aan het eind van het voorgaande verslagkwartaal en het aantal ontstane, vervulde en vervallen vacatures gedurende het verslagkwartaal. De vacatures kunnen worden geaggregeerd naar economische activiteit, naar grootteklasse van de bedrijfseenheden en naar sectorindelingen.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

Het bestand is gebaseerd op een gestratificeerde steekproef waarna is opgehoogd tot de gehele populatie. De stratificatie bestaat uit 46 verschillende steekproefgroepen naar economische activiteit, 9 (standaard) grootteklassen en 10 sectoren (particulier bedrijf of overheid). In totaal zijn er maximaal 4140 (46x9x10) strata mogelijk, in de praktijk varieert dit per kwartaal rond de 480 strata, afhankelijk van de steekproefsamenstelling. Elk record in de dataset is een stratum.

Populatie

Alle bedrijven en overheidsinstellingen met één of meer werkzame personen. Het bestand is gebaseerd op een steekproef.

Bestemmingspagina: https://doi.org/10.57934/0b01e41080208797

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Wettelijke basis

Wat is Juriconnect?

Doel vervaardiging

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versiebeheer

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset