Dataset

Chemische bestrijding door overheidsinstellingen, 1992-2018

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Landbouw
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Het CBS verzamelt, binnen het kader van de milieustatistieken, cijfers over het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen door overheidsinstellingen. Gebruik van bestrijdingsmiddelen is van nut bij het beheer van openbare terreinen, maar vormt eveneens een milieugevaar. Van overheidsinstellingen mag verwacht worden dat zij het goede voorbeeld geven. De betrokken overheidsinstellingen zijn: gemeenten, waterschappen, provinciale instellingen, Rail Infrabeheer, Rijkswaterstaat en het Ministerie van Defensie. Al deze overheden zijn actief in het terreinbeheer.

De tabel van bestrijdingsmiddelengebruik bevat per groep van overheidsinstellingen het totale middelengebruik, maar ook het gebruik per groep van middelen, zoals tegen insecten, of tegen onkruiden. Het gebruik wordt telkens uitgedrukt in kg werkzame stof, een percentage van het handelsproduct. Voor onkruidbestrijding is het gebruik weergegeven voor de in omvang belangrijkste stoffen. De gegevens zijn verder gegroepeerd naar toepassingssector, zoals beplantingen, sportvelden en verhardingen.

Gegevens beschikbaar van 1992 tot 2018

Frequentie: onregelmatig, eens per 3 tot 6 jaar. Frequentie per 4 wordt nagestreefd.

Status van de cijfers: Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 21 maart 2023: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijziging per 31 maart 2022: De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Bestrijdingsmiddelen) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wijziging per 7 februari 2020: De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Overheidsinstellingen) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wijziging per 15 oktober 2019: De gebruikscijfers per provincie zijn opgenomen in een aparte tabel Chemische bestrijding door overheidsinstellingen; regionaal, zie paragraaf 3.

Wijzigingen per 29 augustus 2019: De cijfers over 2018 zijn toegevoegd. Bij gemeenten is bijgeschat met vergelijkbare gemeenten uit de statistiek bodemgebruik.

Wijzigingen per 29 september 2017:

  • de cijfers over 2013 zijn toegevoegd.
  • bij gemeenten is bijgeschat met responsgegevens uit 2009 en gegevens van (naar provincie en grootteklasse) vergelijkbare gemeenten uit de statistiek bodemgebruik.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. Nagenoeg al het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw is verboden.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=60062

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/60062

Gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen door overheidsinstellingen. Werkzame stoffen, type instelling, toepassingssectoren.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/60062

Gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen door overheidsinstellingen. Werkzame stoffen, type instelling, toepassingssectoren.