Dataset

Ontstane vacatures; beroep

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 12/08/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Employment opportunities
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over het aantal ontstane vacatures bij bedrijven en instellingen in de zorg en welzijn. De gegevens over de ontstane vacatures zijn gedetailleerd naar:

  • AZW hoofdbranche;
  • beroepenindeling volgens de ROA-CBS 2014 (BRC 2014);
  • jaar en kwartaal.

Deze tabel is ontwikkeld in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, Zorg en Welzijn (AZW). Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie azwstatline.cbs.nl (zie paragraaf 3).

Gegevens beschikbaar vanaf: eerste kwartaal 2018.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn voorlopig. Cellen met minder dan 500 waarnemingen zijn onderdrukt. Cellen met cijfers die niet robuust genoeg zijn voor correcte classificatie, voor variatie in de online waarneming of voor variatie ten gevolge van de keuze van het gewicht van indirecte vacatures, zijn onderdrukt. Deze onderdrukking wordt na de vaststelling bij de eerste publicatie voor een langere periode ongewijzigd aangehouden. Wijzigingen per 8 december 2023: De tabel is aangevuld met cijfers over het 3e kwartaal 2023.

Wijzigingen per 10 maart 2023: De tabel is aangevuld met cijfers over het 4e kwartaal 2022 en het jaar 2022 is toegevoegd. Door een correctie op de koppeling van vacatures naar instellingen zijn de cijfers van de eerste drie kwartalen van 2022 van de branches UMC’s en Ziekenhuizen en overige med. spec. zorg bijgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel wordt ieder kwartaal aangevuld.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/24146NED

Ontstane vacatures AZW branches, beroep

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/24146NED

Ontstane vacatures AZW branches, beroep