Dataset

Aantal WW-uitkeringen; seizoengecorrigeerd, 1992-2015

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 07/24/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

De tabel geeft inzicht in het aantal voor seizoeninvloeden gecorrigeerde uitkeringen in het kader van de Werkloosheidswet (WW), die aan het einde van de verslagperiode werden verstrekt. De gegevens zijn uitgesplitst naar de volgende kenmerken:

  • geslacht (van de uitkeringsontvanger).

Gegevens beschikbaar over 1992 t/m 2015.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief, behalve de cijfers over 2015. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de voorlopige cijfers niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 31 augustusi 2018: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70226ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70226ned

Aantal WW-uitkeringen seizoengecorrigeerd. Geslacht

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70226ned

Aantal WW-uitkeringen seizoengecorrigeerd. Geslacht