Dataset

Personen met WW-uitkering, seizoengecorrigeerd; persoonskenmerken en regio

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 07/23/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft inzicht in het aantal personen met een uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW) waarbij voor seizoeninvloeden is gecorrigeerd. Het gaat hierbij alleen om ontslagwerkloosheid. De gegevens zijn uitgesplitst naar de volgende kenmerken:

  • geslacht;
  • leeftijd;
  • regio. De cijfers hebben betrekking op de laatste dag van de verslagmaand. De tabel bevat betrouwbaarheidsmarges, omdat de cijfers een mate van onzekerheid kennen.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2013. Over het jaar 2013 zijn geen cijfers van arbeidsmarktregio’s beschikbaar.

Status van de cijfers: De cijfers vanaf januari 2013 zijn nader voorlopig met uitzondering van de laatste drie maanden, die zijn voorlopig.

Het samenstellen van gegevens voor StatLine-tabellen die uitsplitsingen naar persoonskenmerken bevatten, gebeurt altijd op basis van de meest recente gegevens uit de Basis Registratie Personen (BRP). Omdat verschillende StatLine-tabellen op verschillende momenten geactualiseerd worden, kan het voorkomen dat voor de ene tabel een andere versie van de BRP wordt gebruikt dan voor een andere tabel. Hierdoor kunnen beperkte verschillen ontstaan ten opzichte van andere tabellen met dezelfde populatie. De laatst gepubliceerde cijfers zijn in dat geval het meest accuraat.

Wijzigingen per 28 juni 2024:

  • de cijfers van januari 2024 zijn nader voorlopig geworden.
  • toegevoegd zijn de voorlopige cijfers van april 2024.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Nieuwe cijfers komen in juli 2024.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85554NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85554NED

Personen met een werkloosheidsuitkering; seizoengecorrigeerd geslacht, leeftijd, regio

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85554NED

Personen met een werkloosheidsuitkering; seizoengecorrigeerd geslacht, leeftijd, regio