Dataset

Bedrijfsopleidingen; tijdreeks, 1986-2005

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Onderwijs en wetenschap
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Het onderzoek Bedrijfsopleidingen geeft informatie over de deelname van werknemers aan bedrijfsopleidingen, de kosten hiervan, het opleidingsbeleid

van de bedrijven en de aanwezigheid van leerbanen.

Deze tabel bevat een deel van de uitkomsten van het onderzoek bedrijfsopleidingen: het aantal gevolgde cursussen of opleidingen en de uitgaven aan cursussen of opleidingen. In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:

  • bedrijfsklasse volgens de SBI'93. De sociale werkvoorziening (SBI 3663.1)

is niet meegeteld. Omdat de vergelijking over de onderzoeksjaren niet voor alle onderliggende bedrijfstakken plausibel is, is de onderverdeling maar voor 4 bedrijfstakken gegeven;

  • bedrijfsgrootte.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1986. Frequentie: Stopgezet.

Status van de cijfers: Door een gewijzigde onderzoeksopzet is deze tabel niet meer volledig te actualiseren. Gegevens die wel kunnen worden geactualiseerd zijn opgenomen in tabel Bedrijfsopleidingen; kerncijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel is stopgezet per 13 december 2012.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71254ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71254ned

Aantallen van en uitgaven aan cursussen of opleidingen, naar bedrijfstak en bedrijfsgrootte.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71254ned

Aantallen van en uitgaven aan cursussen of opleidingen, naar bedrijfstak en bedrijfsgrootte.