Dataset

Bedrijfsopleidingen; opleidingsbeleid en leerbanen, 2005

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Onderwijs en wetenschap
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel is eenmalig gepubliceerd en per 29 november 2017 stopgezet. De reden hiervoor is dat deze tabel door een gewijzigde onderzoeksopzet niet meer geactualiseerd kan worden. De inhoud van deze tabel overlapt met de vervangende, actuelere tabellen met betrekking tot bedrijfsopleidingen, zie paragraaf 3.

Deze tabel bevat een deel van de uitkomsten van het onderzoek bedrijfsopleidingen: het opleidingsbeleid van de bedrijven en de aanwezigheid van leerbanen. In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:

  • bedrijfsklasse volgens de SBI'93;
  • grootteklasse werknemers.

Gegevens beschikbaar voor het jaar 2005 Frequentie: eenmalig.

Status van de cijfers: De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 30 november 2017: Tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Tabel is stopgezet. Cijfers nieuwere jaren zijn opgenomen in de tabellen Bedrijfsopleidingen; deelname, kosten en beleid en Bedrijfsopleidingen; kerncijfers, zie paragraaf 3.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71514ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71514ned

Opleidingsbeleid en leerbanen naar bedrijfsgrootte en bedrijfstak.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71514ned

Opleidingsbeleid en leerbanen naar bedrijfsgrootte en bedrijfstak.