Dataset

Bedrijfsopleidingen (CVTS), de opleidingsactiviteiten van bedrijven (22-01-2016 - 15-01-2021)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 11-10-2023
Licentie Geen open licentie
Thema
  • Economie
  • Onderwijs en wetenschap
Toegang Niet Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Sluiten

Het onderzoek Bedrijfsopleidingen (Continuing Vocational Training Survey) verschaft inzicht in de opleidingsactiviteiten van bedrijven. De belangrijkste onderwerpen zijn de participatie aan, de intensiteit van en uitgaven aan cursussen. Daarnaast bevraagt het onderzoek de bedrijven naar het opleidingsbeleid en de kwaliteitsborging van gegeven cursussen.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

Het onderzoek betreft een steekproefonderzoek. Voor dit onderzoek is op basis van SBI en bedrijfsomvang een gestratificeerde (24 SBI-klassen x 10 Grootteklassen) steekproef getrokken uit de onderzoekspopulatie. Bedrijven met 250 of meer werknemers zijn integraal in het onderzoek betrokken. Bedrijven worden gevraagd de vragenlijst in te vullen via internet, maar het is ook mogelijk om een papieren vragenlijst in te vullen.

Populatie

Het onderzoek is gehouden onder bedrijven met 10 of meer werknemers in de particuliere sector. De sectoren “Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen” (SBI 84), “Onderwijs” (SBI 85) en “Gezondheids- en welzijnszorg” (SBI 86-88), “Huishoudens als werkgever” (SBI 97-98) en “Extraterritoriale organisaties en lichamen”(SBI 99) bleven buiten beschouwing. Daarnaast zijn de bedrijven in de sector “Landbouw, bosbouw en visserij” (SBI 01-03) niet bij het onderzoek betrokken. De hier genoemde sectoren zijn afkomstig van de SBI 2008, de indeling waarop het meest recente onderzoek is gebaseerd. Voor eerdere onderzoeken geldt dat deze betrekking hebben op de overeenkomstige sectoren in de SBI-indeling die in het betreffende jaar werd gehanteerd.

Bestemmingspagina: https://doi.org/10.57934/0b01e4108036fe4d

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Wettelijke basis

Wat is Juriconnect?

Doel vervaardiging

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Gerelateerde bronnen

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versiebeheer

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset