Dataset

Bedrijfsopleidingen (CVTS), de opleidingsactiviteiten van bedrijven (22-01-2016 - 15-01-2021)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
  • Economy
  • Education and science
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

Het onderzoek Bedrijfsopleidingen (Continuing Vocational Training Survey) verschaft inzicht in de opleidingsactiviteiten van bedrijven. De belangrijkste onderwerpen zijn de participatie aan, de intensiteit van en uitgaven aan cursussen. Daarnaast bevraagt het onderzoek de bedrijven naar het opleidingsbeleid en de kwaliteitsborging van gegeven cursussen.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

Het onderzoek betreft een steekproefonderzoek. Voor dit onderzoek is op basis van SBI en bedrijfsomvang een gestratificeerde (24 SBI-klassen x 10 Grootteklassen) steekproef getrokken uit de onderzoekspopulatie. Bedrijven met 250 of meer werknemers zijn integraal in het onderzoek betrokken. Bedrijven worden gevraagd de vragenlijst in te vullen via internet, maar het is ook mogelijk om een papieren vragenlijst in te vullen.

Populatie

Het onderzoek is gehouden onder bedrijven met 10 of meer werknemers in de particuliere sector. De sectoren “Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen” (SBI 84), “Onderwijs” (SBI 85) en “Gezondheids- en welzijnszorg” (SBI 86-88), “Huishoudens als werkgever” (SBI 97-98) en “Extraterritoriale organisaties en lichamen”(SBI 99) bleven buiten beschouwing. Daarnaast zijn de bedrijven in de sector “Landbouw, bosbouw en visserij” (SBI 01-03) niet bij het onderzoek betrokken. De hier genoemde sectoren zijn afkomstig van de SBI 2008, de indeling waarop het meest recente onderzoek is gebaseerd. Voor eerdere onderzoeken geldt dat deze betrekking hebben op de overeenkomstige sectoren in de SBI-indeling die in het betreffende jaar werd gehanteerd.

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e4108036fe4d

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Related resources

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier