Dataset

Bedrijfsopleidingen; opleidingsbeleid en leerbanen, 2005

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Education and science
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel is eenmalig gepubliceerd en per 29 november 2017 stopgezet. De reden hiervoor is dat deze tabel door een gewijzigde onderzoeksopzet niet meer geactualiseerd kan worden. De inhoud van deze tabel overlapt met de vervangende, actuelere tabellen met betrekking tot bedrijfsopleidingen, zie paragraaf 3.

Deze tabel bevat een deel van de uitkomsten van het onderzoek bedrijfsopleidingen: het opleidingsbeleid van de bedrijven en de aanwezigheid van leerbanen. In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:

  • bedrijfsklasse volgens de SBI'93;
  • grootteklasse werknemers.

Gegevens beschikbaar voor het jaar 2005 Frequentie: eenmalig.

Status van de cijfers: De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 30 november 2017: Tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Tabel is stopgezet. Cijfers nieuwere jaren zijn opgenomen in de tabellen Bedrijfsopleidingen; deelname, kosten en beleid en Bedrijfsopleidingen; kerncijfers, zie paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71514ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71514ned

Opleidingsbeleid en leerbanen naar bedrijfsgrootte en bedrijfstak.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71514ned

Opleidingsbeleid en leerbanen naar bedrijfsgrootte en bedrijfstak.