Dataset

Bedrijfsopleidingen; kerncijfers

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 20/10/2021
License CC-BY (4.0)
Publicity level Public
  • Information
  • Data sources
Download metadata (XML/RDF)

Description

Deze tabel bevat gegevens over het aandeel bedrijven met 10 of meer werknemers dat bedrijfsopleidingen aan hun werknemers hebben aangeboden. Cursussen zijn de belangrijkste vorm van bedrijfsopleidingen. De tabel bevat gegevens over deelname door werknemers aan cursussen en uitgaven van bedrijven aan cursussen.

De gegevens zijn afkomstig van het Onderzoek Bedrijfsopleidingen en hebben betrekking op de verslagjaren 1986, 1990, 1993, 1999, 2005, 2010 en 2015. Het onderzoek is uitgevoerd onder bedrijven met 10 en meer werknemers in de particuliere sector. De sectoren Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen, Onderwijs en Gezondheids- en welzijnszorg bleven buiten beschouwing. Ook zijn de bedrijven in de sector Landbouw, bosbouw en visserij niet bij het onderzoek betrokken.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1986 tot en met 2015

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 7 maart 2018: De cijfers van het aandeel bestede uren aan cursussen over het verslagjaar 2015 zijn aangepast. Abusievelijk waren deze aandelen niet consistent met het aandeel bestede uren aan interne en externe cursussen in de tabel Bedrijfsopleidingen; deelname, kosten en beleid. Dit is in deze versie gecorrigeerd.

Wijzigingen per: 6 december 2017: Cijfers over 2015 zijn toegevoegd. De onderwerpen bestede uren per respectievelijk mannelijke en vrouwelijke werknemer zijn uit de tabel verwijderd. De gegevens waren onvoldoende betrouwbaar.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De nieuwe cijfers van 2020 worden in 2022 verwacht.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=81850NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/81850NED

Bedrijfsopleidingen deelname uren uitgaven Totaal tijdreeks

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/81850NED

Bedrijfsopleidingen deelname uren uitgaven Totaal tijdreeks