Dataset

Bedrijfsopleidingen; kerncijfers

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Education and science
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over het aandeel bedrijven met 10 of meer werknemers dat bedrijfsopleidingen aan hun werknemers hebben aangeboden. Cursussen zijn de belangrijkste vorm van bedrijfsopleidingen. De tabel bevat gegevens over deelname door werknemers aan cursussen en uitgaven van bedrijven aan cursussen.

De gegevens zijn afkomstig van het Onderzoek Bedrijfsopleidingen en hebben betrekking op de verslagjaren 1986, 1990, 1993, 1999, 2005, 2010, 2015 en 2020. Het onderzoek is uitgevoerd onder bedrijven met 10 en meer werknemers in de particuliere sector. De sectoren Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen, Onderwijs en Gezondheids- en welzijnszorg bleven buiten beschouwing. Ook zijn de bedrijven in de sector Landbouw, bosbouw en visserij niet bij het onderzoek betrokken.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1986 tot en met 2020

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 2 december 2022: Cijfers over 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De nieuwe cijfers over 2025 worden in 2027 verwacht.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=81850NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/81850NED

Bedrijfsopleidingen deelname uren uitgaven Totaal tijdreeks

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/81850NED

Bedrijfsopleidingen deelname uren uitgaven Totaal tijdreeks