Dataset

Bedrijfsopleidingen; deelname, kosten en beleid

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Education and science
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over onder andere deelname en uitgaven aan cursussen, het opleidingsbeleid van bedrijven en de kwaliteitsborging van gegeven bedrijfsopleidingen. De tabel bevat daarnaast de redenen waarom sommige bedrijven geen bedrijfsopleidingen hebben aangeboden.

De gegevens zijn afkomstig van het Onderzoek Bedrijfsopleidingen en hebben betrekking op de verslagjaren 2010, 2015 en 2020. Het onderzoek is uitgevoerd onder bedrijven met 10 en meer werknemers in de particuliere sector. De sectoren Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen, Onderwijs en Gezondheids- en welzijnszorg bleven buiten beschouwing. Ook zijn de bedrijven in de sector Landbouw, bosbouw en visserij niet bij het onderzoek betrokken. De cijfers kunnen uitgesplitst worden naar activiteit van de bedrijven (SBI 2008) en naar grootteklasse van het bedrijf.

Een aantal kenmerken van bedrijfsopleidingen worden vanaf 2015 niet meer uitgevraagd. Het gaat dan om de vraag of het bedrijf een eigen opleidingscentrum heeft, of de opleidingsbehoefte van individuele werknemers wordt vastgesteld en de verschillende wijzen waarop de kwaliteit van bedrijfsopleidingen wordt gewaarborgd.

Een aantal kenmerken zijn niet goed vergelijkbaar tussen 2010 en de jaren vanaf 2015. Het gaat om de belangrijkste toekomstige vaardigheden, de vaardigheden die binnen huidige cursussen aan bod kwamen en de uitvoerende instanties van externe cursussen. Dit komt doordat het bij deze vragenlijstitems (waarbij meerdere antwoorden mogelijk zijn) vanaf 2015 niet meer mogelijk is om ook nog een belangrijkste keuze aan te geven. De totaalsom van de percentages betreft daardoor vanaf 2015 meer dan 100 procent.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010 tot en met 2020

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 19 december 2022: Cijfers over 2020 zijn gecorrigeerd. In de vorige versie van deze tabel zijn per abuis de verkeerde cijfers getoond bij de uitvoerende instantie van externe cursussen voor het jaar 2020. Daarnaast werden de categorieën binnen het onderwerp uitvoerende instantie van externe cursussen in de verkeerde volgorde weergegeven, waardoor de resultaten van 2010 en 2015 verkeerd worden geïnterpreteerd. In deze versie zijn de correcte cijfers voor 2020 toegevoegd en zijn de categorieën binnen het onderwerp uitvoerende instantie van externe cursussen in de juiste volgorde gezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De nieuwe cijfers over 2025 worden in 2027 verwacht.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=81848NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/81848NED

Bedrijfsopleidingen 2010; deelname, kosten en opleidingsbeleid naar SBI 2008 en grootteklasse

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/81848NED

Bedrijfsopleidingen 2010; deelname, kosten en opleidingsbeleid naar SBI 2008 en grootteklasse