Dataset

Bedrijfsopleidingen; typen en instanties, 1999 en 2005

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Education and science
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Het onderzoek Bedrijfsopleidingen geeft informatie over de deelname van werknemers aan bedrijfsopleidingen, de kosten hiervan, het opleidingsbeleid van de bedrijven en de aanwezigheid van leerbanen.

Deze tabel bevat een deel van de uitkomsten van het onderzoek bedrijfsopleidingen: Het aantal gevolgde cursussen of opleidingen (alleen beschikbaar voor 1999) en het aantal gevolgde uren aan cursussen of opleidingen. In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:

  • interne en externe cursussen of opleidingen;
  • de typen cursussen of opleidingen die zijn gevolgd (intern en extern);
  • de instanties die de externe cursussen of opleidingen hebben aangeboden;
  • geslacht (alleen 1999);
  • bedrijfsklasse volgens de SBI'93;
  • bedrijfsgrootte.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1999. Frequentie: Stopgezet.

Status van de cijfers: Door een gewijzigde onderzoeksopzet is deze tabel niet meer volledig te actualiseren. Gegevens die wel kunnen worden geactualiseerd zijn opgenomen in tabel Bedrijfsopleidingen; kerncijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel is stopgezet per 13 december 2012.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=03736ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/03736ned

Aantal gevolgde opleidingen en cursussen en opleidingsuren naar type opleiding en opleidingsinstantie, geslacht, bedrijfstak en -grootte.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/03736ned

Aantal gevolgde opleidingen en cursussen en opleidingsuren naar type opleiding en opleidingsinstantie, geslacht, bedrijfstak en -grootte.