Dataset

Deelname aan en kosten van bedrijfsopleidingen, 1993-2005

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Education and science
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel is per 29 november 2017 stopgezet. De reden hiervoor is dat deze tabel door een gewijzigde onderzoeksopzet niet meer geactualiseerd kan worden. De inhoud van deze tabel overlapt met de vervangende, actuelere tabellen met betrekking tot bedrijfsopleidingen, zie paragraaf 3.

De deelname aan bedrijfsopleidingen door bedrijven en werknemers. Kosten van deelname aan cursussen of opleidingen. Ontvangsten en bijdragen aan fondsen voor bedrijfsopleidingen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1993 tot en met 2005 Frequentie: onregelmatig.

Status van de cijfers: De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 30 november 2017: Tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Tabel is stopgezet. Cijfers nieuwere jaren zijn opgenomen in de tabellen Bedrijfsopleidingen; deelname, kosten en beleid en Bedrijfsopleidingen; kerncijfers, zie paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37945gld

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37945gld

Aantal deelnemers en uitgaven aan opleidingen bij bedrijven naar bedrijfstak, - klasse en -grootte.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37945gld

Aantal deelnemers en uitgaven aan opleidingen bij bedrijven naar bedrijfstak, - klasse en -grootte.