Dataset

Bedrijfsopleidingen; Kerncijfers 1993-2005

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Education and science
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Het onderzoek Bedrijfsopleidingen geeft informatie over de deelname van werknemers aan bedrijfsopleidingen, de kosten hiervan, het opleidingsbeleid

van de bedrijven en de aanwezigheid van leerbanen.

Deze tabel bevat een deel van de uitkomsten van het onderzoek bedrijfsopleidingen: de deelname en de uitgaven aan cursussen of opleidingen. In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:

  • bedrijfsklasse volgens de SBI'93;
  • bedrijfsgrootte.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1993. Frequentie: Stopgezet.

Status van de cijfers: Door een gewijzigde onderzoeksopzet is deze tabel niet meer volledig te actualiseren. Gegevens die wel kunnen worden geactualiseerd zijn opgenomen in tabel Bedrijfsopleidingen; kerncijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel is stopgezet per 13 december 2012.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37931NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37931NED

Uitgaven aan en werknemers met een cursus of opleiding, naar bedrijfstak en bedrijfsgrootte.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37931NED

Uitgaven aan en werknemers met een cursus of opleiding, naar bedrijfstak en bedrijfsgrootte.