Dataset

Cursussen en bedrijfsopleidingen: jongeren (15 tot 23 jaar)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Work
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Cursussen en bedrijfsopleidingen per regio naar geslacht en/of herkomstgroepering

Landing page: https://jmopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=JM&tableId=71007ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/71007ned

Cursussen en bedrijfsopleidingen per regio naar geslacht en/of herkomstgroepering

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/71007ned

Cursussen en bedrijfsopleidingen per regio naar geslacht en/of herkomstgroepering