Dataset

Opleidingsarchief, bevat informatie vanuit verschillende bronnen over door personen gevolgde opleidingen (vanaf 31-12-2017)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 11-10-2023
Licentie Geen open licentie
Thema
  • Onderwijs en wetenschap
Toegang Niet Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Sluiten

In het Opleidingsarchief wordt informatie over door personen gevolgde opleidingen vanuit verschillende bronnen (registers + Enquête Beroepsbevolking (EBB)) bij elkaar gebracht. Het Opleidingsarchief is een in de tijd hierarchische verzameling van opleidingsrecords die vanaf het begin van de verzameling tot en met het laatste statistiekjaar van het archief bij elkaar gebracht worden. Een Opleidingsarchief voor statistiekjaar t bevat dus voor zover mogelijk alle gegevens die uit opleidingsbronnen tot en met statistiekjaar t verzameld kunnen worden. Jaarlijks wordt het Opleidingsachief geactualiseerd door uitbreiding met nieuwe records uit nieuwe registraties en EBB's. Het uitgangspunt bij het samenstellen van het Opleidingsarchief is zoveel mogelijk geweest een authentieke registratie (bibliotheek/archief) van onbewerkte opleidingsgegevens. Het opleidingsarchief ligt ten grondslag aan de SSB-componenten HOOGSTEOPLJJJJTABVV en STUDERENDENJJJJBUSVV

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Populatie

De populatie betreft alle opleidingen die personen hebben gevolgd vanaf het begin van de dataverzameling tot en met het statistiekjaar. Gegevens over WO (wetenschappelijk onderwijs )zijn bijvoorbeeld beschikbaar over de periode 1983 tot en met het statistiekjaar terwijl gegevens over MBO (Middelbaar Beroepsonderwijs) beschikbaar zijn over de periode 2004 tot en met het statistiekjaar

Bestemmingspagina: https://doi.org/10.57934/0b01e4108039c860

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Wettelijke basis

Wat is Juriconnect?

Doel vervaardiging

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versiebeheer

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset