Dataset

Aantal WW-uitkeringen per maand naar geslacht, leeftijd en regio, 1998-2015

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

De tabel geeft inzicht in het aantal niet voor seizoeninvloeden gecorrigeerde uitkeringen in het kader van de Werkloosheidswet (WW), dat aan het einde van de verslagperiode werd verstrekt.

De gegevens zijn uitgesplitst naar de volgende kenmerken:

  • geslacht (van de uitkeringsontvanger);
  • leeftijd (van de uitkeringsontvanger);
  • regio (landsdeel en provincie);

Gegevens beschikbaar vanaf: Januari 1998 tot en met december 2015.

Status van de cijfers: De gegevens van januari 1998 tot en met oktober 2015 zijn definitief. De gegevens van november en december 2015 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 1 september 2016: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door Personen met WW-uitkering; geslacht, leeftijd, herkomstgroepering. Zie paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37506wwm

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37506wwm

Werkloosheidsuitkeringen(WW) naar geslacht en leeftijd, per regio (landsdelen en provincies).

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37506wwm

Werkloosheidsuitkeringen(WW) naar geslacht en leeftijd, per regio (landsdelen en provincies).