Dataset

Aantal WW-uitkeringen per jaar naar geslacht, leeftijd en duur, 1998-2015

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 05/19/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
Publicity level Public
Download metadata (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

De tabel geeft inzicht in het aantal uitkeringen in het kader van de Werkloosheidswet (WW) die aan het einde van de verslagperiode werden verstrekt.

De gegevens zijn uitgesplitst naar de volgende persoons- en uitkeringskenmerken:

  • geslacht;
  • leeftijd;
  • duur (van de uitkering).

Gegevens beschikbaar van: 1998 tot en met 2015.

Status van de cijfers: De gegevens van 1998 tot en met 2014 zijn definitief. De gegevens van 2015 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 31 augustus 2016: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37879wwj

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37879wwj

Werkloosheidsuitkeringen (WW) per jaar. Geslacht, leeftijd en uitkeringsduur.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37879wwj

Werkloosheidsuitkeringen (WW) per jaar. Geslacht, leeftijd en uitkeringsduur.