Dataset

IOAW- en IOAZ-uitkeringen naar geslacht en regio, 1998-2012

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 06/14/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

De tabel geeft inzicht in het aantal huishoudens met uitkeringen die zijn toegekend in het kader van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), uitgesplitst naar het geslacht van de aanvrager.

De gegevens zijn verder uitgesplitst naar:

  • regio van de aanvrager. De regio's zijn onderscheiden naar: Nederland totaal, landsdeel, provincie, COROP-gebied, grootstedelijke agglomeratie (vanaf 2000), stadsgewest (vanaf 2000), RBA-gebied (tot en met 2001), RPA-gebied (vanaf 2002), gemeente en gemeentegrootte.
  • periode.

Gegevens beschikbaar van 1998 t/m 2012.

Status van de cijfers De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Presentatie van de cijfers: Met ingang van 2005 wordt de tabel ook geactualiseerd als nog niet van alle gemeenten een opgave is ontvangen over een nieuwe verslagperiode. De uitkomsten op landelijk niveau zijn in geval van non-respons bijgeschat. De publicatie van de hogere regionale indelingen (met uitzondering van de landelijke cijfers) kan pas plaatsvinden wanneer de uitkomsten van alle gemeenten bekend zijn.

Wijzigingen per 22 oktober 2013 De tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37546ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37546ned

IOAW en IOAZ uitgesplitst naar geslacht van de uitkeringsontvanger. Regio.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37546ned

IOAW en IOAZ uitgesplitst naar geslacht van de uitkeringsontvanger. Regio.