Dataset

IOAW- en IOAZ-uitkeringen naar geslacht en regio, 1998-2012

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

De tabel geeft inzicht in het aantal huishoudens met uitkeringen die zijn toegekend in het kader van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), uitgesplitst naar het geslacht van de aanvrager.

De gegevens zijn verder uitgesplitst naar:

  • regio van de aanvrager. De regio's zijn onderscheiden naar: Nederland totaal, landsdeel, provincie, COROP-gebied, grootstedelijke agglomeratie (vanaf 2000), stadsgewest (vanaf 2000), RBA-gebied (tot en met 2001), RPA-gebied (vanaf 2002), gemeente en gemeentegrootte.
  • periode.

Gegevens beschikbaar van 1998 t/m 2012.

Status van de cijfers De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Presentatie van de cijfers: Met ingang van 2005 wordt de tabel ook geactualiseerd als nog niet van alle gemeenten een opgave is ontvangen over een nieuwe verslagperiode. De uitkomsten op landelijk niveau zijn in geval van non-respons bijgeschat. De publicatie van de hogere regionale indelingen (met uitzondering van de landelijke cijfers) kan pas plaatsvinden wanneer de uitkomsten van alle gemeenten bekend zijn.

Wijzigingen per 22 oktober 2013 De tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37546ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37546ned

IOAW en IOAZ uitgesplitst naar geslacht van de uitkeringsontvanger. Regio.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37546ned

IOAW en IOAZ uitgesplitst naar geslacht van de uitkeringsontvanger. Regio.