Dataset

ANW-uitkeringen naar geslacht en leeftijd, per provincie, 2008-2013

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

De tabel geeft inzicht in het aantal uitkeringen in het kader van de Algemene nabestaandenwet (Anw), dat aan het einde van de verslagperiode werd verstrekt. De Anw is een volksverzekering tegen de financiële gevolgen van overlijden en kent uitkeringen voor nabestaanden, halfwezen (tot en met september 2013) en wezen. Per 1 oktober 2013 is door een wetswijziging het recht op een halfwezenuitkering komen te vervallen. Men kan alleen voor een uitkering in aanmerking komen als de overledene op de datum van overlijden verzekerd was. In principe is iedereen die in Nederland woont, verzekerd voor de Anw. Ook degenen die niet in Nederland wonen, maar in Nederland werken en loonbelasting betalen, zijn verzekerd. Een uitkering kan, binnen het kader van de wet Beperking Export Uitkeringen (wet BEU), naar het buitenland worden overgemaakt. De Anw is op 1 juli 1996 in werking getreden en vervangt de tot die datum geldende Algemene Weduwen- en Wezenwet (AWW). De basisgegevens van de Anw zijn afkomstig van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Het aantal uitkeringen wordt uitgesplitst naar een aantal kenmerken van de uitkeringsontvanger:

  • geslacht;
  • leeftijd;
  • regio.

Gegevens beschikbaar vanaf: Eerste kwartaal 2008 tot en met vierde kwartaal 2013.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 10 april 2015: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet van toepassing.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80375ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80375ned

Aantal uitkeringen in het kader van de Algemene nabestaandenwet (Anw) Leeftijd, geslacht en regio (waarvan laagste niveau: provincie)

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80375ned

Aantal uitkeringen in het kader van de Algemene nabestaandenwet (Anw) Leeftijd, geslacht en regio (waarvan laagste niveau: provincie)