Dataset

Algemene bijstand, uitkeringen naar leeftijd en geslacht, 1998-2010

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

De tabel geeft inzicht in het aantal huishoudens met een uitkering die is toegekend in het kader van de Algemene bijstandswet (Abw), de Wet werk en bijstand (WWB) of de inkomensvoorziening op grond van de Wet Investeren in Jongeren (WIJ). De Abw is per 1 januari 2004 vervangen door de WWB. Met ingang van 1 oktober 2009 is naast de WWB de WIJ van kracht geworden. Het aantal huishoudens is uitgesplitst naar verschillende regionale indelingen.

De gegevens zijn uitgesplitst naar de volgende persoons- en uitkeringskenmerken:

  • geslacht;
  • leeftijd;
  • burgerlijke staat;
  • leefvorm;
  • huisvesting;
  • aantal ten laste komende kinderen;
  • inkomstenbron;
  • duur van de uitkering.

Let op: De uitkomsten geven niet het aantal personen weer dat afhankelijk is van een bijstandsuitkering, maar het aantal huishoudens waaraan een uitkering is toegekend. Dit is met name van belang bij huishoudens van (echt)paren. Hoewel bij (echt)paren beide partners voor gelijke delen recht hebben op de uitkering, is er toch sprake van één uitkering en worden tot januari 2005 alleen de kenmerken van degene die de uitkering daadwerkelijk heeft aangevraagd in beschouwing genomen. Bij de cijfers vanaf januari 2005 is er voor gekozen om bij het toedelen van uitkeringen aan (echt)paren consequent de persoonskenmerken over te nemen van de oudste persoon van het (echt)paar.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 1998.

Status van de cijfers: De cijfers hebben zowel een voorlopig (vanaf augustus 2010) als definitief karakter (tot augustus 2010).

Wijzigingen per 30 november 2010: Toegevoegd zijn de voorlopige cijfers september 2010.

Wanneer komen er nieuwe cijfers: de tabel is met ingang van 24 december 2010 stopgezet.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37470abu

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37470abu

Uitkeringen algemene bijstand, periodiek algemeen. Geslacht, leeftijd en gemeentegrootteklasse.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37470abu

Uitkeringen algemene bijstand, periodiek algemeen. Geslacht, leeftijd en gemeentegrootteklasse.