Dataset

Personen met WW-uitkering; geslacht, leeftijd, migratieachtergrond

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 29-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel geeft inzicht in het aantal personen met een uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW). De gegevens zijn uitgesplitst naar de volgende persoonskenmerken:

  • geslacht;
  • leeftijd;
  • herkomstgroepering. De cijfers hebben betrekking op de laatste dag van de verslagmaand.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2013.

Status van de cijfers: De cijfers vanaf januari 2013 zijn definitief met uitzondering van de laatste drie maanden, die zijn voorlopig.

Het CBS gaat over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, naast waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst. Deze StatLinetabel zal in de loop van 2024 vervangen worden. Met ingang van verslagmaand januari 2024 zullen de cijfers m.b.t. migratieachtergrond in deze tabel niet meer worden aangevuld of geactualiseerd.

Het samenstellen van gegevens voor StatLine-tabellen die uitsplitsingen naar persoonskenmerken bevatten, gebeurt altijd op basis van de meest recente gegevens uit de Basis Registratie Personen (BRP). Omdat verschillende StatLine-tabellen op verschillende momenten geactualiseerd worden, kan het voorkomen dat voor de ene tabel een andere versie van de BRP wordt gebruikt dan voor een andere tabel. Hierdoor kunnen beperkte verschillen ontstaan ten opzichte van andere tabellen met dezelfde populatie. De laatst gepubliceerde cijfers zijn in dat geval het meest accuraat.

Wijzigingen per 29 maart 2024:

  • de cijfers t/m oktober 2023 zijn definitief geworden.
  • toegevoegd zijn de voorlopige cijfers van januari 2024.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Nieuwe cijfers komen in april 2024.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83483NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83483NED

Personen met een werkloosheidsuitkering Geslacht, leeftijd, migratieachtergrond

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83483NED

Personen met een werkloosheidsuitkering Geslacht, leeftijd, migratieachtergrond