Dataset

Personen met WW-uitkering; geslacht, leeftijd, migratieachtergrond

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 03-05-2021
Licentie CC-BY (4.0)
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Deze tabel geeft inzicht in het aantal personen met een uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW). De gegevens zijn uitgesplitst naar de volgende persoonskenmerken:

  • geslacht;
  • leeftijd;
  • herkomstgroepering. De cijfers hebben betrekking op de laatste dag van de verslagmaand.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2013.

Status van de cijfers: De cijfers van januari 2013 tot en met november 2020 zijn nader voorlopig. De cijfers over de laatste drie maanden zijn voorlopig.

Het samenstellen van gegevens voor StatLine-tabellen die uitsplitsingen naar persoonskenmerken bevatten, gebeurt altijd op basis van de meest recente gegevens uit de Basis Registratie Personen (BRP). Omdat verschillende StatLine-tabellen op verschillende momenten geactualiseerd worden, kan het voorkomen dat voor de ene tabel een andere versie van de BRP wordt gebruikt dan voor een andere tabel. Hierdoor kunnen beperkte verschillen ontstaan ten opzichte van andere tabellen met dezelfde populatie. De laatst gepubliceerde cijfers zijn in dat geval het meest accuraat.

Wijzigingen per 30 april 2021:

  • de cijfers van november 2020 zijn nader voorlopig geworden.
  • toegevoegd zijn de voorlopige cijfers van februari 2021.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Nieuwe cijfers komen mei 2021.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83483NED

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
E-mail: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83483NED

Personen met een werkloosheidsuitkering Geslacht, leeftijd, migratieachtergrond

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83483NED

Personen met een werkloosheidsuitkering Geslacht, leeftijd, migratieachtergrond