Dataset

Personen met WW-uitkering; geslacht, leeftijd, migratieachtergrond

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 31-08-2023
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
Toegang Publiek
Download metadata (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel geeft inzicht in het aantal personen met een uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW). De gegevens zijn uitgesplitst naar de volgende persoonskenmerken:

  • geslacht;
  • leeftijd;
  • herkomstgroepering. De cijfers hebben betrekking op de laatste dag van de verslagmaand.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2013.

Status van de cijfers: De cijfers vanaf januari 2013 zijn nader voorlopig met uitzondering van de laatste drie maanden, die zijn voorlopig.

Het samenstellen van gegevens voor StatLine-tabellen die uitsplitsingen naar persoonskenmerken bevatten, gebeurt altijd op basis van de meest recente gegevens uit de Basis Registratie Personen (BRP). Omdat verschillende StatLine-tabellen op verschillende momenten geactualiseerd worden, kan het voorkomen dat voor de ene tabel een andere versie van de BRP wordt gebruikt dan voor een andere tabel. Hierdoor kunnen beperkte verschillen ontstaan ten opzichte van andere tabellen met dezelfde populatie. De laatst gepubliceerde cijfers zijn in dat geval het meest accuraat.

Wijzigingen per 31 augustus 2023:

  • de cijfers van maart 2023 zijn nader voorlopig geworden.
  • toegevoegd zijn de voorlopige cijfers van juni 2023.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Nieuwe cijfers komen in september 2023.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83483NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83483NED

Personen met een werkloosheidsuitkering Geslacht, leeftijd, migratieachtergrond

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83483NED

Personen met een werkloosheidsuitkering Geslacht, leeftijd, migratieachtergrond