Dataset

Personen met arbeidsongeschiktheidsuitkering; leeftijd, migratieachtergrond

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 01-05-2021
Licentie CC-BY (4.0)
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Deze tabel geeft inzicht in het aantal personen met een uitkering op grond van arbeidsongeschiktheid (AO). De gegevens zijn uitgesplitst naar de volgende persoonskenmerken:

  • geslacht;
  • leeftijd;
  • migratieachtergrond. De cijfers hebben betrekking op de laatste dag van de verslagmaand.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013.

Status van de cijfers: De cijfers vanaf januari 2013 zijn nader voorlopig. De cijfers over de laatste drie maanden zijn voorlopig.

Het samenstellen van gegevens voor StatLine-tabellen die uitsplitsingen naar persoonskenmerken bevatten, gebeurt altijd op basis van de meest recente gegevens uit de Basis Registratie Personen (BRP). Omdat verschillende StatLine-tabellen op verschillende momenten geactualiseerd worden, kan het voorkomen dat voor de ene tabel een andere versie van de BRP wordt gebruikt dan voor een andere tabel. Hierdoor kunnen beperkte verschillen ontstaan ten opzichte van andere tabellen met dezelfde populatie. De laatst gepubliceerde cijfers zijn in dat geval het meest accuraat.

Wijzigingen per 26 februari 2021: Toegevoegd zijn de voorlopige cijfers van december 2020.

Nader voorlopig geworden zijn: De cijfers van september 2020.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Nieuwe cijfers komen naar verwachting in mei 2021. Deze vertraging komt door de vereenvoudiging van de Wajong.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83963NED

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
E-mail: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83963NED

Personen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering Geslacht, leeftijd, migratieachtergrond

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83963NED

Personen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering Geslacht, leeftijd, migratieachtergrond