Dataset

Personen met arbeidsongeschiktheidsuitkering; leeftijd, migratieachtergrond

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 31-05-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel geeft inzicht in het aantal personen met een uitkering op grond van arbeidsongeschiktheid (AO). De gegevens zijn uitgesplitst naar de volgende persoonskenmerken:

  • geslacht;
  • leeftijd;
  • migratieachtergrond. De cijfers hebben betrekking op de laatste dag van de verslagmaand.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013.

Status van de cijfers Het CBS gaat over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, naast waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst. Deze StatLinetabel zal in de loop van 2024 vervangen worden. Met ingang van verslagmaand januari 2024 zullen de cijfers m.b.t. migratieachtergrond in deze tabel niet meer worden aangevuld of geactualiseerd.

In oktober 2021 is een stijging te zien van het aantal personen met een WGA-uitkering. De oorzaak hiervan is een kwaliteitsverbetering van het proces waardoor een groep eigenrisicodragers die eerder ontbraken nu wel meegenomen wordt. Het gaat niet om een stijging in het reguliere aantal WGA-uitkeringen, maar om een stijging in het aantal "personen met een WGA-uitkering".

Personen met een WGA-uitkering: Persoon met een lopende WGA-uitkering waar ook daadwerkelijk een bedrag uitgekeerd wordt.

Alle cijfers vanaf januari 2013 zijn definitief, behalve de laatste drie maanden. Die zijn voorlopig.

Wijzigingen per 31 mei 2024:

Definitief geworden zijn:

  • de cijfers van december 2023.

Toegevoegd zijn:

  • de voorlopige cijfers van maart 2024.

Wanneer komen er nieuwe cijfers: Nieuwe cijfers komen naar verwachting in juni 2024.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83963NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83963NED

Personen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering Geslacht, leeftijd, migratieachtergrond

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83963NED

Personen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering Geslacht, leeftijd, migratieachtergrond