Dataset

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen per wet; kenmerken uitkering 2015-2021

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel geeft inzicht in het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen per wet dat ultimo december van het verslagjaar lopend was, uitgesplitst naar een aantal kenmerken van de uitkeringsontvanger.

De cijfers in deze tabel zijn cijfers op registratiebasis. Dat betekent dat de maandcijfers over uitkeringen in de publicatie zijn gebaseerd op gegevens over de desbetreffende verslagmaand zoals die zijn verstrekt en als zodanig zijn geregistreerd in de administratie van de berichtgever. Mogelijke vertraagde informatie, die door de berichtgever wordt aangeleverd in de maanden volgend op de verslagmaand, is dus niet verwerkt in de registratiecijfers van de verslagmaand.

De arbeidsongeschiktheidsuitkeringen in de tabel kunnen uitgesplitst worden naar type, periode, mate van arbeidsongeschiktheid en medische oorzaak arbeidsongeschiktheid.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015

Status van de cijfers: De cijfers zijn voorlopig.

Wijzigingen per 21 april 2022: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85168NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85168NED

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen Wet en of regeling, Diagnosecode

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85168NED

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen Wet en of regeling, Diagnosecode