Dataset

Arbeidsongeschiktheidsuitkering per wet; kenmerken ontvanger, 2010-2015

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel geeft inzicht in het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen per wet dat op 31 december van het jaar is verstrekt, uitgesplitst naar een aantal kenmerken van de uitkeringsontvanger. Het gaat hierbij om uitkeringen die aan het eind van de verslagperiode niet waren beëindigd, de zogenaamde lopende uitkeringen.

Gegevens beschikbaar van 2010 t/m 2015.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief, behalve de laatste jaarcijfers. Aangezien de tabel is stopgezet, worden de laatste jaarcijfers niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 28 februari 2018: Geen, de tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80904NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80904NED

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen per wet per 31 december Medische oorzaak, mate van AO, WSW-indicatie, UWV-bedrijfssector

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80904NED

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen per wet per 31 december Medische oorzaak, mate van AO, WSW-indicatie, UWV-bedrijfssector