Dataset

Arbeidsongeschiktheidsuitkering per wet; kenmerken ontvanger, 2010-2015

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft inzicht in het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen per wet dat op 31 december van het jaar is verstrekt, uitgesplitst naar een aantal kenmerken van de uitkeringsontvanger. Het gaat hierbij om uitkeringen die aan het eind van de verslagperiode niet waren beëindigd, de zogenaamde lopende uitkeringen.

Gegevens beschikbaar van 2010 t/m 2015.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief, behalve de laatste jaarcijfers. Aangezien de tabel is stopgezet, worden de laatste jaarcijfers niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 28 februari 2018: Geen, de tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80904NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80904NED

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen per wet per 31 december Medische oorzaak, mate van AO, WSW-indicatie, UWV-bedrijfssector

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80904NED

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen per wet per 31 december Medische oorzaak, mate van AO, WSW-indicatie, UWV-bedrijfssector