Dataset

Personen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering; duurgegevens, 2005-2007

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

De tabel geeft inzicht in het aantal personen dat zich op de peildatum in een uitkeringssituatie bevindt als gevolg van arbeidsongeschiktheid, uitgesplitst naar de duur van die situatie en enkele persoonskenmerken van de uitkeringsontvanger.

Gegevens beschikbaar van september 2005 t/m september 2007.

Status van de cijfers De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 22 oktober 2013 De tabel is stopgezet.

Wanneer komen nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=81370ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/81370ned

Personen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering Uitkeringsduur, geslacht, leeftijd, herkomstgroepering

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/81370ned

Personen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering Uitkeringsduur, geslacht, leeftijd, herkomstgroepering