Dataset

Personen met arbeidsongeschiktheidsuitkering; leeftijd, migratieachtergrond

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/29/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft inzicht in het aantal personen met een uitkering op grond van arbeidsongeschiktheid (AO). De gegevens zijn uitgesplitst naar de volgende persoonskenmerken:

  • geslacht;
  • leeftijd;
  • migratieachtergrond. De cijfers hebben betrekking op de laatste dag van de verslagmaand.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013.

Status van de cijfers Het CBS gaat over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, naast waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst. Deze StatLinetabel zal in de loop van 2024 vervangen worden. Met ingang van verslagmaand januari 2024 zullen de cijfers m.b.t. migratieachtergrond in deze tabel niet meer worden aangevuld of geactualiseerd.

In oktober 2021 is een stijging te zien van het aantal personen met een WGA-uitkering. De oorzaak hiervan is een kwaliteitsverbetering van het proces waardoor een groep eigenrisicodragers die eerder ontbraken nu wel meegenomen wordt. Het gaat niet om een stijging in het reguliere aantal WGA-uitkeringen, maar om een stijging in het aantal "personen met een WGA-uitkering".

Personen met een WGA-uitkering: Persoon met een lopende WGA-uitkering waar ook daadwerkelijk een bedrag uitgekeerd wordt.

Alle cijfers vanaf januari 2013 zijn definitief, behalve de laatste drie maanden. Die zijn voorlopig.

Wijzigingen per 29 maart 2024: Definitief geworden zijn:

  • de cijfers t/m oktober 2023.

Toegevoegd zijn:

  • de voorlopige cijfers van januari 2024.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Nieuwe cijfers komen naar verwachting in april 2024.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83963NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83963NED

Personen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering Geslacht, leeftijd, migratieachtergrond

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83963NED

Personen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering Geslacht, leeftijd, migratieachtergrond