Dataset

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen per wet; kenmerken uitkering 2015-2021

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft inzicht in het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen per wet dat ultimo december van het verslagjaar lopend was, uitgesplitst naar een aantal kenmerken van de uitkeringsontvanger.

De cijfers in deze tabel zijn cijfers op registratiebasis. Dat betekent dat de maandcijfers over uitkeringen in de publicatie zijn gebaseerd op gegevens over de desbetreffende verslagmaand zoals die zijn verstrekt en als zodanig zijn geregistreerd in de administratie van de berichtgever. Mogelijke vertraagde informatie, die door de berichtgever wordt aangeleverd in de maanden volgend op de verslagmaand, is dus niet verwerkt in de registratiecijfers van de verslagmaand.

De arbeidsongeschiktheidsuitkeringen in de tabel kunnen uitgesplitst worden naar type, periode, mate van arbeidsongeschiktheid en medische oorzaak arbeidsongeschiktheid.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015

Status van de cijfers: De cijfers zijn voorlopig.

Wijzigingen per 21 april 2022: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85168NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85168NED

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen Wet en of regeling, Diagnosecode

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85168NED

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen Wet en of regeling, Diagnosecode