Dataset

Maandbedragen van personen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering (vanaf 01-01-2017)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 11-10-2023
Licentie Geen open licentie
Thema
Toegang Niet Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Sluiten

Het bestand vertegenwoordigt alle personen die in een bepaald jaar een arbeidsongeschiktheidsuitkering hebben ontvangen. Van deze personen is door middel van een tijdsleutel voor elke dag in het jaar aangegeven wat het fiscale maandbedrag aan uitkering is in de maand waarin de dag valt. Ook is het bijbehorende bedrag aan uitkeringen in het kader van de Toeslagenwet gegeven.Deze component is de opvolger van de component AOTOTMNDBEDRAGJJJJBUSVV. Er zijn echter wel verschillen. De voornaamste zijn de volgende: - De variabele AOGESCHATMNDBEDRAGFISC in de component AOTOTMNDBEDRAGJJJJBUSVV bestond uit zowel het uitkeringsbedrag als eventuele toeslagen op basis van de Toeslagenwet (TW). In deze component is het toeslag-bedrag echter in een aparte variabele (MNDBEDRAGTWAO) opgenomen. - De variabele WWGESCHATMNDBEDRAGLOONHEF in de component AOTOTMNDBEDRAGJJJJBUSVV komt in deze component niet meer voor.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

Het bestand is van het bus-type. Met bus-type wordt bedoeld dat het databestand een vorm heeft waarbij in een record (een rij in het bestand) attributen aan een entiteit zijn gekoppeld met behulp van een tijdsleutel. De tijdsleutel bestaat uit een aanvangsdatum en een einddatum. Wanneer er een wijziging plaatsvindt in één of meerdere attributen, ontstaat er een nieuw record. Er mag voor een specifieke entiteit geen overlap zijn in de tijdsleutels van opeenvolgende records.De maandbedragen worden afgeleid van de AOTOTPERSOONJJJJBUSVV en AOTOTUITKERINGJJJJMMTABVV componenten. Het jaarbedrag van een persoon wordt bepaald en vervolgens evenredig verdeeld over de maanden dat de persoon een uitkering had. Hierbij wordt rekening gehouden met het aantal dagen per maand dat de persoon een uitkering had. Bij een halve maand uitkering, ligt het maandbedrag van die maand dan ook de helft lager dan bij een maand waarin de persoon gedurende de hele maand een uitkering had. Omdat maandbedragen binnen een jaar dus kunnen verschillen, heeft het bestand een BUSvorm, zodat op elk moment het geldende maandbedrag geselecteerd kan worden. Wel is gecorrigeerd voor het feit dat maanden verschillende aantal dagen hebben. Door deze correctie is het maandbedrag van een persoon voor een hele maand uitkering altijd hetzelfde, ongeacht de precieze maand.

Populatie

Alle personen die in een bepaald jaar een arbeidsongeschiktheidsuitkering hebben ontvangen op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ), de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) of de wet Werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (wet Wajong).

Bestemmingspagina: https://doi.org/10.57934/0b01e410803a3251

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Wettelijke basis

Wat is Juriconnect?

Doel vervaardiging

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versiebeheer

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset