Dataset

Verdachten; geslacht, leeftijd, migratieachtergrond en generatie

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 02-03-2023
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Criminaliteit
Toegang Publiek
Download metadata (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat gegevens over alle geregistreerde en aangehouden verdachten van een in het verslagjaar geregistreerd misdrijf en de geregistreerde en aangehouden verdachten die een woonadres hebben in Nederland, onderscheiden naar geslacht, leeftijdsgroep, migratieachtergrond en generatie.

De tabel laat het aantal verdachten van misdrijven per bevolkingsgroep voor zowel de inwoners van Nederland als voor alle verdachten in absolute cijfers zien. Het relatieve cijfer is berekend per 10 000 personen van de geselecteerde bevolkingsgroep. Van personen die geen inwoner zijn van Nederland ontbreken vaak persoonsgegevens. Deze personen zijn wel meegeteld in de absolute cijfers, maar niet in de relatieve.

Gegevens over geregistreerde verdachten zijn beschikbaar vanaf 2005. Door het verdwijnen van de Herkenningsdienstsystemen (HKS) zijn cijfers over aangehouden verdachten beschikbaar van 1999 tot en met 2014.

Status van de cijfers: De cijfers tot en met 2020 zijn definitief. De cijfers over 2021 en 2022 zijn voorlopig. Voorlopige cijfers geven een onderschatting van het definitieve aantal verdachten. Het voorlopige aantal verdachten in het meest recente jaar is enkele procenten lager dan het definitieve aantal.

Wijzigingen per maart 2023: De cijfers over het aantal geregistreerde verdachten van het jaar 2022 zijn toegevoegd. De cijfers over het aantal geregistreerde verdachten voor de jaren 2020 en 2021 zijn aangepast door nagekomen informatie.

Wanneer komen er nieuwe cijfers beschikbaar: Aan het begin van 2024 komen nieuwe cijfers beschikbaar van de geregistreerde verdachten over het voorgaande jaar. Vanaf 2022 gaat het CBS over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Het woord migratieachtergrond en de indeling naar westers/niet-westers worden niet meer gebruikt. De nieuwe herkomstindeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties. Deze tabel wordt in de loop van 2023 vervangen door een tabel met de nieuwe indeling.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=81959NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/81959NED

Geregistreerde en aangehouden verdachten naar migratieachtergrond, generatie, migratieachtergrond, leeftijd en geslacht.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/81959NED

Geregistreerde en aangehouden verdachten naar migratieachtergrond, generatie, migratieachtergrond, leeftijd en geslacht.