type-icon

Dataset

Registraties en aanhoudingen van verdachten; nationaliteit

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 01-03-2021
Licentie CC-BY (4.0)
Gepubliceerd Ja
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat gegevens over het aantal registraties en aanhoudingen van verdachten van een in het verslagjaar geregistreerd misdrijf, per delictgroep. De verdachten zijn onderscheiden naar geslacht, nationaliteit en of ze wel of niet ingeschreven staan in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. De tabel bevat uitsluitend absolute cijfers.
Wanneer bij één misdrijf drie verdachten geregistreerd worden tellen we in deze tabel drie registraties van verdachten. Wanneer één persoon bij drie verschillende misdrijven geregistreerd wordt als verdachte tellen we ook drie registraties in de tabel.

Gegevens over registraties van verdachten zijn beschikbaar vanaf 2005.
Door het verdwijnen van de Herkenningsdienstsystemen (HKS) zijn cijfers over aangehouden verdachten beschikbaar van 1999 tot en met 2014.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2018 zijn definitief. De cijfers over 2019 en 2020 zijn voorlopig. Voorlopige cijfers geven een onderschatting van het definitieve aantal registraties en aanhoudingen. Het voorlopige aantal in het meest recente jaar is enkele procenten lager dan het definitieve aantal.

Wijzigingen per maart 2021:
Cijfers over 2018 en 2019 zijn gewijzigd door nagekomen informatie. Cijfers over 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Aan het begin van 2022 komen nieuwe cijfers over registraties van verdachten beschikbaar van het voorgaande jaar.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82315NED

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
E-mail: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/82315NED

Registraties en aanhoudingen van verdachten, nationaliteit, wel/niet woonachtig in Nederland

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/82315NED

Registraties en aanhoudingen van verdachten, nationaliteit, wel/niet woonachtig in Nederland