Dataset

Registraties en aanhoudingen van verdachten; nationaliteit 1999-2022

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 15-05-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Criminaliteit
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat gegevens over het aantal registraties en aanhoudingen van verdachten van een in het verslagjaar geregistreerd misdrijf, per delictgroep. De verdachten zijn onderscheiden naar geslacht, nationaliteit en of ze wel of niet ingeschreven staan in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. De tabel bevat uitsluitend absolute cijfers. Wanneer bij één misdrijf drie verdachten geregistreerd worden tellen we in deze tabel drie registraties van verdachten. Wanneer één persoon bij drie verschillende misdrijven geregistreerd wordt als verdachte tellen we ook drie registraties in de tabel.

Gegevens over registraties van verdachten zijn beschikbaar vanaf 2005. Door het verdwijnen van de Herkenningsdienstsystemen (HKS) zijn cijfers over aangehouden verdachten beschikbaar van 1999 tot en met 2014.

Status van de cijfers: De cijfers tot en met 2020 zijn definitief. De cijfers over 2021 en 2022 zijn voorlopig. Voorlopige cijfers geven een onderschatting van het definitieve aantal registraties en aanhoudingen. Het voorlopige aantal in het meest recente jaar is enkele procenten lager dan het definitieve aantal.

Wijzigingen per mei 2024: Deze tabel is stopgezet. In 2024 is een nieuwe StatLinetabel over registraties van verdachten gepubliceerd. De cijfers in de nieuwe tabel wijken iets af van de cijfers in deze tabel omdat in de nieuwe tabel cijfers over ontbrekende verdachten, geregistreerd door de Koninklijke Marechaussee, niet meer worden bijgeschat. Daarnaast zijn de meest recente jaren geactualiseerd. In de nieuwe tabellen worden alleen cijfers over registraties van verdachten gepresenteerd en niet meer over aanhoudingen van verdachten.

Wanneer komen er nieuwe cijfers beschikbaar: Deze tabel is stopgezet.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82315NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/82315NED

Registraties van verdachten naar soort misdrijf geslacht, nationaliteit en wel/niet woonachtig in Nederland

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/82315NED

Registraties van verdachten naar soort misdrijf geslacht, nationaliteit en wel/niet woonachtig in Nederland