Dataset

Registraties van verdachten; delict, geslacht, nationaliteit, woonadres

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 15-05-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Criminaliteit
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat cijfers over het aantal registraties van verdachten van een in het verslagjaar geregistreerd misdrijf. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar type misdrijf, geslacht, nationaliteit en of verdachten wel of niet ingeschreven staan in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente.

Wanneer bij één misdrijf drie verdachten geregistreerd worden tellen we in deze tabel drie registraties van verdachten. Wanneer één persoon bij drie verschillende misdrijven geregistreerd wordt als verdachte tellen we ook drie registraties in de tabel. In de tabel kunnen alle nationaliteiten onderscheiden worden waarmee 1 januari 2022 minimaal 1.000 personen stonden ingeschreven in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010

Status van de cijfers: De cijfers tot en met 2021 zijn definitief. De cijfers over 2022 en 2023 zijn voorlopig. Voorlopige cijfers geven een onderschatting van het definitieve aantal registraties. Het voorlopige aantal is in het meest recente jaar enkele procenten lager dan het definitieve aantal.

Wijzigingen per mei 2024: Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel vervangt de tabel 'Registraties en aanhoudingen van verdachten; nationaliteit'. Zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers beschikbaar: Cijfers over de registraties van verdachten in 2024 komen in maart 2025 beschikbaar.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85656NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85656NED

Registraties van verdachten naar soort misdrijf geslacht, nationaliteit en wel/niet woonachtig in Nederland

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85656NED

Registraties van verdachten naar soort misdrijf geslacht, nationaliteit en wel/niet woonachtig in Nederland