Dataset

Verdachten; delict, leeftijd, geslacht en woongemeente

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Criminaliteit
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat gegevens over geregistreerde verdachten van een in het verslagjaar geregistreerd misdrijf, onderscheiden naar delictgroep, leeftijd, geslacht en woongemeente.

Het geslacht, de leeftijd en de woongemeente van een verdachte wordt bepaald op de laatste vrijdag van september van het verslagjaar. Deze gegevens zijn afkomstig uit de Basisregistratie Personen (BRP) of, als de persoon niet in de BRP geregistreerd staat, uit het registratiesysteem van de politie. De tabel laat het aantal verdachten van misdrijven in absolute en relatieve cijfers zien. Het relatieve cijfer is berekend per 10 000 personen van de geselecteerde bevolkingsgroep. Van personen die niet voorkomen in de Basis Registratie Personen (BRP) ontbreken vaak persoonsgegevens. Deze personen zijn wel meegeteld in de absolute cijfers, maar niet in de relatieve.

Omdat per verslagjaar het aantal verdachten per type misdrijf wordt gepresenteerd tellen de aantallen verdachten per type misdrijf samen op tot meer dan het totaal aantal unieke verdachten. Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer is geregistreerd, wordt slechts 1 keer meegeteld in het totaal aantal verdachten. Daarnaast wordt hij voor ieder delict waarvan hij wordt verdacht 1 keer geteld in betreffende hoofdgroep van delicten. Voorbeeld: een verdachte van 10 inbraken en 2 geweldsdelicten wordt 1 maal geteld in Totaal aantal verdachten, 1 maal in Vermogensdelicten en 1 maal in Geweldsdelicten.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010

Status van de cijfers: De cijfers tot en met 2021 zijn definitief. De cijfers over 2022 en 2023 zijn voorlopig. Voorlopige cijfers geven een onderschatting van het definitieve aantal verdachten. Het voorlopige aantal verdachten in het meest recente jaar is enkele procenten lager dan het definitieve aantal.

Wijzigingen per 12 maart 2024: Nieuwe data voor 2021 en 2022. Cijfers over 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers beschikbaar: Cijfers over de geregistreerde verdachten 2024 komen in maart 2025 beschikbaar.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85655NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85655NED

Geregistreerde verdachten naar soort misdrijf, geslacht, leeftijd en woongemeente van de verdachte.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85655NED

Geregistreerde verdachten naar soort misdrijf, geslacht, leeftijd en woongemeente van de verdachte.